Институт по Невробиология, БАН
20 - 50 служителя
Специалист
София
стаж на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
VCD