EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
над 300 служителя Кандидатстване
Специалист - анализи и прогнози
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Специалист - анализи и прогнози

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

•Изготвяне на прогнози по период на сетълмент в рамките на деня и ден напред за производство и потребление на различни клиенти или групи от клиенти на регулиран и свободен пазар.
•Всекидневна комуникация с външни институции, клиенти и колеги от различни отдели, свързана с процеса на изготвяне на прогноза.
•Изготвяне на месечни баланси и анализи на резултатите от месечния баланс.
•Изготвяне и анализи на точността на прогнозите и непрекъснато подобрение на моделите за прогнозиране.
•Следене, разбиране и внедряване на различните нормативни изисквания за обмен на данни между участниците на пазара.

Изисквания и необходими умения

•Висше образование в някоя от следните специалности: математика; статистика; приложна математика; финанси; икономика.
•Умения за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози, за обработка и анализ на големи бази данни, за изготвяне на регресионни и други математически модели за прогнози и анализи.
•Много добро владеене на английски език.
•Много добро владеене на MS Office (Excel); опит в работа със софтуер за регересионни и статистически анализи. Опит с писане на SQL заявки или владеене на VBA е предимство.
•Нагласа за работа в екип; стриктно следване на крайните срокове.
•Готовност за даване на дежурство в неработни дни.

Ние Ви предлагаме

•Подкрепата на позитивен и приятелски колектив
•Отлични условия на труд и мотивиращо възнаграждение
•Развитие в стабилна международна компания с високи стандарти на работа
•Предизвикателни задачи, които развиват мисленето

Срок за кандидатстване: 31.05.2020 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на нашия имейл, като посочите референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на личните Ви данни е с цел подбор на персонал, на основание предприемане на стъпки по искане на субекта на данните (Вашите данни) преди сключването на договор, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата.
Zaplatomer