Специалист безопасност на продукти
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Специалист безопасност на продукти

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Фирма "Унитемп" ЕООД (месопреработвателно предприятие) търси да назначи за своя екип

СПЕЦИАЛИСТ БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИ

Отговорности

*Участва в разработването на технологична документация във връзка с новите производства и артикули на предприятието;
*Участва при вземането на проби от суровини и готов продукт в съответствие с Мониторинговата програма на предприятието;
* Приема пробите в Лабораторията за трихинелоскопиране, подготвя ги и извършва анализ в съответствие с процедурите описани в НК по БДС EN ISO/IEC 17025;
*Изготвя документи съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025;
* Актуализира СУКБ при нормативни, производствени и други промени;
* Предлага въвеждането на нови системи и съоръжения за подобряване на контрола върху безопасността на продукцията;

Изисквания и необходими умения

• Висше технологично образование, / „УХТ“ специалност: „ Технология на месните и млечни продукти”; Ветеринарномедицински факултет - специалност: ветеринарна медицина и други сходни за длъжността;
• Квалификация и/или обучения свързани с разработване, внедряване и практическо прилагане на ДПХП, НАССР, FSSC 22000, IFS;
• Добра компютърна грамотност;
• Предишен опит на същата или сходна длъжност;
• Дисциплина, отговорност и лоялност;
• Добра комуникативност, работа в екип;

Ние Ви предлагаме

*Амбициозен екип. Мотивираща работна среда;
• Осигурен обяд на работното място; Работно облекло;
• Петдневна работна седмица; Осем часов работен ден;
• Много добро възнаграждение; Допълнителна застраховка; Ваучери за храна;
• Отлични условия на работа; Стартово обучение с екип от специалисти;
• Трудов договор; социални осигуровки; Постоянна и сигурна заетост;

Информация за контакт

Телефон: 0886131472

Zaplatomer Banner