община Кричим
Специалист „Екология и опазване на околната среда” по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ (до завръщане на титуляра)
община Кричим
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer.bg