Специалист Ел. Диагностика
Sofia
длъжност на пълно работно време

Специалист Ел. Диагностика

Sofia длъжност на пълно работно време

За нас

"Ен Ер Консултинг" ЕООД е нова бързоразвиваща се компания, която предлага възможност на всички свои служители да получат професионално развитие и корекни работни отношения в среда от професионалисти. Компанията е специализирана в ремонта и поддръжката на превозни средства, както и в други специфични дейности и услуги.
Наши клиенти са големи международни компании и участваме във все повече различни проекти. Развиваме се динамично и разширяваме своята дейност, като за целта търсим да назначим бъдещия си колега на длъжност:


Специалист Ел. Диагностика за гр. Варна

Отговорности

Вашите отговорности:

• Ежедневна работа с компютърна диагностична апаратура, която е доставена от самия производител;
• Извършване на глобален тест, разчитане на паметта на дадения компютър за грешки и нулирането им;
• Задълбочено тестване в графичен вид и тест на механизми за визуално определяне нивото на работоспособност;
• Тестване на датчици и ел. механизми, откриване на грешки и възстановяване на ел. вериги.

Изисквания и необходими умения

Нашите изисквания:

• Средно или висше техническо образование по специалност- електротехника, електрообзавеждане, електроснабдяване, електрически машини и автоматика;
• Наличие на сертификат подходящ за длъжността;
• Практически и теоретични познания и опит ще се считат за предимство;
• Проактивност и ангажираност в работния процес, умения за работа в екип;
• Познаване на изискванията за безопасност при работа с електрически уредби.

Ние Ви предлагаме

Нашето предложение:

•Коректни трудови взаимоотношения- трудов договор и пълни осигуровки;
•Обучения според стандартите на компанията и вътрешната ѝ политика;
•Мотивиращо възнаграждение;
•Премии за Великден и Коледа;
•Субсидиран обяд.

Информация за контакт

Телефон: 0889833363

VCD