Специалист геодезия, фотограметрия и картография
гр. Генерал Тошево
длъжност на непълно работно време
До 500 лв.

Специалист геодезия, фотограметрия и картография

гр. Генерал Тошево длъжност на непълно работно време До 500 лв.

За нас

Дружество Чич системс ООД е новорегистрирано предприятие, което си е поставило амбициозната цел да е сред иноваторите на територията на МИГ и Североизточна България в областта на предоставянето на консултантски услуги от инженерен характер. В постигането на поставените високи цели компанията ще се уповава на опита и експертизата на предприемача и на членовете на Екипа на кандидата, от една страна, а от друга ще разчита на високата добавена стойност от инвестициите в ново специализирано оборудване и софтуер. Предлаганите услуги ще осигурят на малките и средни предприятия възможност за конкурентоспособност и разширяване на пазарния им дял. Познанията на екипа в областта на разнообразни области на инженерните науки ще позволят на потребителите да се възползват от една комплексна услуга по консултиране, проектиране и конструиране на даден обект или детайл.
Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.039-0004-C01 „Комплексни инженерни услуги с Чич системс ООД“ фирма Чич Системс ООД, в качеството си на Бенефициент по проекта, търси да назначи: Специалист геодезия, фотограметрия и картография

Отговорности

Участие при експлоатирането на новопридобитото оборудване и предоставянето на инженерни консултантски услуги. Експертните отговорности и задължения ще са свързани с услугите по проектиране и конструиране и проектиране на фотограметрията и структурата на съоръжения, конструкции и машини от различен характер, изпълнение на цялостната техническа документация по заданието.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидата:
- образование в областта на геодезия, фотограметрия и картография
и/или
- минимум 2 години професионален опит в областта на геодезия, фотограметрия и картография или др.п

Личностни качества:
- Умения за работа в екип;
- Способност за справяне с проблемни ситуации;
- Ориентация към постигане на резултати;
- Системност, последователност и фокус върху детайлите;

Ако Вие отговаряте на изискванията и желаете да кандидатствате, моля, изпратете ни Ваша актуална автобиография.

Краен срок за кандидатстване 29.12.2020 г.

Ние Ви предлагаме

- Много добри условия на работа;
- Добро възнаграждение;
- Работа с модерно оборудване;
- Период на заетост 6 месеца при 4 часов работен ден.

Kонфиденциалносттa на предоставената от Вас информация е гарантирана в съответствие със ЗЗЛД.

Информация за контакт

Телефон: 0898585454

ITCD