Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) / National Center of Public Health and Analyses (NCPHA)
Специалист-химик
София
длъжност на пълно работно време

Специалист-химик

София длъжност на пълно работно време

За нас

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи специалист-химик за нуждите на отдел „Химични фактори “ при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ на пълен работен ден.
Изисквания към длъжността: бакалавърска или магистърска степен в областта на химията, инженерната химия, медицинската химия
Умения:
 практически лабораторен опит в областта на аналитичната химия;
 добра компютърна грамотност;
 умения за работа в екип;
 ползване на английски език е предимство;
 опит с инструментални методи (газова хроматография, течна хроматография) е предимство.

Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, комуникативност.
НЦОЗА предлага: интересна работа на пълен работен ден, възможност за следдипломно обучение и академично развитие по акредитираните научни специалности в НЦОЗА.
Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивационно писмо;
- автобиография (CV) по европейски образец;
- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);
Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;
Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Тел. за връзка 02 8056 310

Срок за подаване на документите: 21 май 2021 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
За повече информация тел.: 02 8056-386

Отговорности

Подготовка на проби и хроматографски анализ, изготвяне на протоколи от анализи

Изисквания и необходими умения

 практически лабораторен опит в областта на аналитичната химия;
 добра компютърна грамотност;
 умения за работа в екип;
 ползване на английски език е предимство;
 опит с инструментални методи (газова хроматография, течна хроматография) е предимство.

Ние Ви предлагаме

НЦОЗА предлага: интересна работа на пълен работен ден, възможност за следдипломно обучение и академично развитие по акредитираните научни специалности в НЦОЗА.

Информация за контакт

Телефон: 0887589790

ITCD