Булминт Рекрутмънт
между 5 и 10 служителя Кандидатстване Виж работодателя
Специалист контролно-измервателни уреди
Пловдив; Кричим; Перущица; Пазарджик; Пещера
длъжност на пълно работно време

Специалист контролно-измервателни уреди

Пловдив; Кричим; Перущица; Пазарджик; Пещера длъжност на пълно работно време

За нас

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от холдинга на Булминт Уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти в сферата на монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За наш партньор, международна компания с утвърдени стандарти за производство на хартия и опаковки, търсим:

Специалист контролно-измервателни уреди

Отговорности

Осигурява техническите функции по осигуряване работата на контролно-измервателните системи, апаратура и автоматика;
Поддържа в изправност машините и съоръженията;
Отговаря за отстраняване на повреди и аварии по време на работа;
Извършва техническо обслужване и профилактичен ремонт по план-график на съоръженията по КИП и А;
Контролира правилната експлоатация на измервателните системи;
Монтира оборудването по автоматизация при изграждане на нови обекти и извършване на реконструкции;
Калибрира системи за мониторинг и измерване.

Изисквания и необходими умения

Средно техническо образование в областта на автоматизацията;
Основни умения за работа с измервателни средства и за дигностиката и отстраняване на повреди;
Умения за работа с HART комуникатор;
Умения за работа със специализирани инструменти и устройства;
Стриктно спазване на процедурите и стандартите за поддръжка и безопасност, действащите правилници за експлоатация на ел. уредби и съоръжения и електробезопасност.

Ние Ви предлагаме

Постоянен трудов договор и пълни осигуровки;
Отлично възнаграждение и допълнителни бонуси;
Работа на редовна смяна;
Въвеждащо обучение;
Ваучери за храна;
Осигурен транспорт;
Осигурено работно облекло;
Допълнително здравно осигуряване;
Работа в утвърдена международна компания;
Възможност за професионално обучение и развитие.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Информация за контакт

Телефон: 0884870300

JobTiger Banner