Специалист "Мониторинг на забавени плащания"
София
длъжност на пълно работно време

Специалист "Мониторинг на забавени плащания"

София длъжност на пълно работно време

За нас

За наш партньор, българска компания за предоставяне на кредити, търсим отговорен, аналитичен и добър в комуникацията кандидат, които да се присъедини към техния Финансов отдел на позицята „Специалист Мониторинг на забавени плащания“.

Отговорности

Служителя ще осъществява мониторинг и събиране на просрочени вземания, съгласно вътрешните правила на дружеството. Ежедневно ще следи за забавени плащания по действащи договори за кредит, като ще осъществява телефонен контакт с кредитополучателите допуснали забава в плащанията, ще договаря с тях конкретни срокове за погасяването на задълженията им и ще им предлага варианти за преструктуриране и събиране на проблемните вземания.

• Поддържа актуална и подробна информация за вземанията от клиентите в управляваното портфолио;
• Контролира плащанията от клиентите да се извършват според договорените срокове и условия;
• Разрешава въпроси и казуси относно фактурирането и предоставя допълнителна информация на клиентите;
• Води активна кореспонденция с клиенти и други отдели на компанията;
• Управлява клиентски депозити като следи за надвишаването и изчерпването им;
• Анализира поведението на плащане клиентите и предлага действия за ефективна събираемост на вземанията;
• Изготвя анализи и справки за приходите и вземанията от клиенти;
• Желателен е предишен опит или много силно желание за работа.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование в сферата на икономиката и/или финанси и счетоводство ще се счита за предимство;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Умения за работа с Microsoft Office и много добро владеене на Excel;
• Отлични комуникационни и организационни умения;
• Аналитично мислене с фокус към детайла;
• Мотивация за екипна работа в динамична среда.

Ние Ви предлагаме

• Конкурентно възнаграждение (1500 - 1800 Бруто);
• Стандартно работно време (понеделник - петък, 9:00 - 18 часа);
• Безплатно фирмено обучение;
• Допълнително здравно осигуряване (след 6-я месец);
• Карта за спорт ( след 6-я месец);
• Възможност за професионално развитие;
• Постоянен трудов договор.

Информация за контакт

Телефон: 087 740 0610

JobTiger Banner
JobTiger Banner