EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Специалист, обработка на данни - съдебни вземания /по заместване/
Plovdiv
full-time

Специалист, обработка на данни - съдебни вземания /по заместване/

Plovdiv full-time

Responsibilities

-Aнализ на клиенти, включващ данни за гражданското и имущественото им състояние;
-Участие в процеса по подготовка на документи за съдебно събиране на просрочени вземания - заповедно и изпълнително производство;
-Водене на кореспонденция с клиенти на дружествата в групата на ЕВН и външни институции;
-Осчетоводяване на постъпили плащания по граждански и изпълнителни дела, по които страна е ЕВН.

Requirements and necessary skills

-Висше икономическо образование;
-1 година професионален опит;
-Основни икономически познания;
-Свободно ползване на MS Office и приоритетно Excel. Работа със специфични софтуерни приложения като Апис, Апис Регистър Плюс и други сходни продукти са предимство;
-Прецизност, нагласа и умения за работа в екип, много добри комуникативни умения.

We offer

-Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания, в която се ценят уважението, коректността, професионалния подход, отговорността, сътрудничеството и ангажираността;
-Утвърдени правила и стандарти на работа;
-Много добри условия на труд и отлична социална политика.

Срок за кандидатстване: 17.02.2023 г.

Ако предложението ни Ви заинтригува, очакваме Вашето CV и кратко писмо като използвате бутона Кандидатствай, който ще Ви отведе до формата за кандидатстване на нашия уебсайт.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx
JobTiger Banner
JobTiger Banner