EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Специалист, обществени поръчки
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Специалист, обществени поръчки

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Провежда и финализира процедури за сключване на договор.
• Действа като контактно лице към вътрешния клиент, изпратил заданието за сключване на договор.
• Съдейства на вътрешните клиенти при проблеми по време на изпълнението на договори.
• Създава и обработва (вкл. заличава лични данни според ЗЗЛД) голямо количество документи, спазвайки стриктно и строго разпоредбите на ЗОП (Закон за Обществените Поръчки) и подзаконовите нормативни разпоредби.
• Подготвя и провежда процедури в платформата ЦАИС-ЕОП.
• Разглежда и оценява оферти, провежда персонални преговори (при необходимост).
• Подготвя становища и предложения за подобряване на качеството на възлагане на обществени поръчки в областта на приложимото законодателство.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование (бакалавър, магистър)
• Опит в областта на строителството и свързаните услуги (напр. строително инженерство, проектиране, общест-вени поръчки в областта на строителството)
• Опит в областта снабдяване/покупки е конкурентно предимство
• Познания в областта на ЗОП и ЗУТ са предимство
• Умения за създаване на търговски договори и обработка на голям обем от документи
• Умения за водене на бизнес преговори с цел постигане на желания резултат за компанията
• Много добро ниво на владеене на английски език
• Добро познаване на продуктите на MS Office, познаване на SAP R3 е предимство
• Прецизно отношение към детайлите на документа/предмета на договора
• Добри организационни умения
• Аналитично мислене
• Умение за следене и спазване на срокове
• Способност за вземане на решения при условия на стрес и поемане на пълна лична отговорност за резултати-те
• Нагласа и умение за екипна работа

Ние Ви предлагаме

• Възможност за дългосрочен ангажимент в интернационален енергиен концерн
• Бизнес среда с утвърдени правила и високи стандарти на работа
• Динамична работа в сплотен колектив
• Много добри условия на труд и отлична социална политика
• Възможност да изявите и развиете вашите професионални умения в екип от опитни специалисти


Начин за кандидатстване: Изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутона Кандидатстване до 15.05.2021г.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзмож-ност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за повери-телност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

ITCD