Самекс ЕООД
Специалист поддръжка на Microsoft Dynamics NAV
София
длъжност на пълно работно време

Специалист поддръжка на Microsoft Dynamics NAV

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фирма САМЕКС ЕООД оперира ресторантите на KFC в България от 1994 г. Ние сме първият оператор в сферата на бързото обслужване на българския пазар.

Отговорности

Основни задължения:

1. Участва в работата на финансово счетоводен отдел, като въвежда документи в системата, създава и настройва доставчици, клиенти, артикули, дълготрайни активи, парични средства, аналитичности и т.н.

2. Генерира фактури за продажби в ресторантите при необходимост.

3. Ежедневно преглежда себестойностите и прави корекции при необходимост.

4. Настройва справки в Генератор на справки при поискване от финансовия мениджър

5. Подпомага работата на оперативен, търговски, маркетинг отдели като изпълнява следните задачи, изброени по – долу:
- Създава рецепти, менюта, цени за всички канали
- Управлява програма лоялност – създаване и спиране на карти за отстъпка, купони, талони и други подобни
- Адаптиране на рецепти към сайт, QPM, киоски и др.външни и вътрешни системи
- Администриране на потребители: създаване, блокиране и настройка (промяна на роля, ресторант)
- Спиране на картите за отстъпка на напуснали служители
- GES анкети- Помощ при осчетоводяването от отчети от ресторантите
- Триенене на невалидни транзакции в НАВ- Помощ при задачи, свързани с настройката и конфигурацията на системата6. Първо ниво на поддръжка
– определя дали проблема е за ИТ отдел, дали може да се справи самостоятелно с него или да насочи проблема за разрешаване от фирмата, която поддържа и разработва нови фукционалности за Microsoft Dynamics NAV, създава задачи в платформата за проблеми и контролира и проследява разрешаването им

7. Оказва метододическа помощ на всички отдели на фирмата при въпроси и проблеми, касаещи Microsoft Dynamics NAV.

8. Участва активно при внедряването на нови процеси, хардуер и софтуер и оценка на въздействието им от гледна точка на Microsoft Dynamics NAV.

9. Строго спазва утвърдените във фирмата йерархични канали за получаване и даване на информация, свързана с бизнеса.

10. Изпълнява и други задачи, възложени от Финансовия мениджър и Управителя.

11. Съблюдава изискванията за конфеденциалност и сигурност. Няма право да разгласява информация, свързана с организацията на работа и дейността на фирмата.

12. Участва във всички задължителни инструктажи по ЗБУТ, ПАБ, охрана на труда и др.; начален, периодични, извънредни и др.13. Спазва правилата за безопасни условия на труд и сигурност по време на работа.

Изисквания и необходими умения

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование: Бакалавър по техническа или икономическа специалност

2. Професионален опит не по-малко от 1години на същата или подобна позиция.

3. Много добро познаване и работа със софтуерна система Microsoft Dynamics NAV – минимум 1 година

4. Отлични компютърни умения – владеене на MC Office

5. Добро владеене на английски език.

Ние Ви предлагаме

Ние ви предлагаме:

- Възможност за развитие

- Ваучери за храна до 110 лв
.
- Електронно и практическо обучение по международни стандарти

- Работа в приятелска атмосфера

- Заплата и осигуровки според българското законодателство

Информация за контакт

Телефон: 02/ 819 7 900

JobTiger Banner