Adecco Bulgaria
Специалист ПТО
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Специалист ПТО

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

За един от нашите клиенти, водеща компания в областта на Жилищното строителство търсим да назначим Специалист ПТО.

Отговорности

- Планира, организира, работи, контролира и отговаря за изготвяне на проектите с цел оптимизация на разходната част, изчистване на всички детайли и избор на материали, с които ще се изпълнява;

-Изготвяне на планирано КСС и бюджет по видове приложения и предаване до 2 месеца след разрешение за строеж;

-Изискване и събиране на оферти по отделните видове СМР, представяне в сравнителни таблици с пълни анализи и препоръки за оптимизация;

-Осъществяване на контрол за качество, спазване на срокове, детайлизиране при отчитане на работа на всеки изпълнител на обекта;

-Организиране, съблюдаване и водене на изрядна документална част от проектиране до въвеждане на обекта в експлоатация, снабдяване със съответните книжа и разрешителни, изпращане на уведомления до институции и експлоатационни дружества, когато е необходимо (в т.ч. общини, ВиК, EVN, други експлоатационни дружества, АГКК, данъчна служба, надзорни дружества и др.), съвместно с юрист.

-Създава и контролира графика за осъществяването на проекта;

-Изготвя АКТ обр., поръчки на материали и проследяване на влагането им;

-Консултиране и комуникация с клиенти, доставчици и инвеститори;

-Изготвяне на ежеседмични отчети и доклади.

Изисквания и необходими умения

- Висше техническо образование в строителния сектор или завършен строителен техникум;

- Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;

- Компютърна грамотност - Microsoft Office, Auto CAD, MS Project и други;

- Професионален начин на комуникация и работа в екип;

- Способност за ефективна работа в динамична среда, планиране, определяне на приоритети и спазване на срокове;

- Познание на нормативните актове, регламентиращи строителната дейност;

- Проактивност, лоялност и силни лидерски умения;

- Познаване на строителния процес като технология, детайли, конструктивни решения и планиране на процеса;

- Опит на подобна позиция в строителството ще се счита за предимство;

- Шофьорска книжка категория В ще се счита за предимство;

- Владеене на английски език ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме

- Трудов договор;

- Стандартно работно време;

- Отлични условия и среда на работа в екип от професионалисти;

- Дългосрочна възможност за кариера и сигурност на работното място;

- Участие в амбициозни и мащабни проекти;

- Работа в развиваща се компания, поставяща си високи стандарти.

- Много добро заплащане според опита, обвързано с постигнатите резултати.Ако отговаряте на изискванията, моля, изпратете автобиографията си за незабавно разглеждане. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.

Лиценз за наемане на работа от Националната агенция по заетостта № 1814 от 08.12.2014 г.

Информация за контакт

Телефон: 0884195041

JobTiger Banner
JobTiger Banner