Astrea Recruitment
Специалист ПТО
Велико Търново
длъжност на пълно работно време

Специалист ПТО

Велико Търново длъжност на пълно работно време

За нас

Астреа е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни.
Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на
разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги
консултираме и напътстваме при вземането на важни решения.

За един от нашите клиенти - известна фирма за търговия със селскостопански стоки.
Tърсим способени, целенасочени и решителени личности за позицията Специалист ПТО.

Отговорности

Задължения и отговорности:
* Проучва архитектурни, конструктивни и др. работни чертежи, дава указания и
разяснения по изпълнението им, следи за спазване на определените в чертежите
котировки, канали, отвори и т.н;
* Комуникация със строителен надзор/внасяне и вземане проекти и строителна документация;
* Изработка конструктивни чертежи и работни чертежи на детайли със спецификации към тях;
* Анализи на проекти и цени;
* Контролиране качество и технология на изпълнение СМР обекти;
* Комуникация/въпроси и възникнали казуси по изпълнение проекти с проектанти;
* Запитвания за оферти/сравнения на оферти доставчици, изпълнители и
подизпълнители;
* Остойностяване на проекти (количествено-стойностни сметки) със специализиран
софтуер, работа с препратки и извлечения;
* Работа със специализиран софтуер Navision модул Проекти;
* Замервания и проверка актове за СМР и съставяне актове за изпълнени СМР (Navision).

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:
* Добро владеене на английски език;
* Добри комуникационни и организационни умения;
* Опит на сходна или същата позиция минимум 1 година;
* Възможност за работа със специализиран софтуер - Auto Cad, Building Manager, Microsoft Dynamics Nav;
* Друг специализиран софтуер за чертане;
* Висше инженерно техническо образование.

Ние Ви предлагаме

Клиентът ни предлага:
* Отлично възнаграждение;
* Постоянен трудов договор;
* Стандартно работно време;
* Възможност за професионално и личностно развитие;
* Приятна работна обстановка.

Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ
кандидат, не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да
посочите референтния номер на обявата N NV_r_SPTOAGB).
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

(„АСТРЕА РИКРУТМЪНТ“ ЕООД – Регистрация в МТСП No1809).

Информация за контакт

Телефон: 0885 865 066

JobTiger Banner
JobTiger Banner