Специалист ПТО
софия
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Специалист ПТО

софия длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

ММ Груп Холдинг е основан през 1993 г. Дейността на част от фирмите в групата е съсредоточена в изграждане на луксозни жилищни сгради. Позиционирани сме в сегмента на първокласни имоти и използваме за реализацията на проектите си съвременни технологии и материали с най-високо качество.
Стремежът ни е да присъединим към сплотения екип на компанията, професионалисти с високи морални принципи, завидна емоционална интелигентност, амбицирани да реализират високите си цели.

Отговорности

- Изготвяне на оферти, количествени сметки, актуване и отчитане на обектите на фирмата
- Проверка и контрол на качеството и количеството на изпълнените СМР по обекти
- Следене изменението на работния проект в процеса на изпълнение на строителството и актуализиране на КСС на обекта
- Изготвяне на графици за строителство, анализни цени за видовете СМР
- Участие в избор на подизпълнител и изготвяне на договори с него и доставчици
- Изготвяне на справки, отчети и други документи за ръководството на фирмата.
- Подготовка на тръжни процедури за обществени поръчки
- Подготвяне на документи във връзка с изпълнението на СМР на обекта;
- Съдействие по технически въпроси на екипа и остойностяване на довършителни работи
- Осъществяване на комуникация с всички участници в строително-ремонтния процес- проектанти, подизпълнители, доставчици, строителен надзор, партньори и др.

Изисквания и необходими умения

- Завършено висше строително образование;
- Професионален опит на същата позиция;
- Добри компютърни умения: MC Office, Exel, Autocad

Ние Ви предлагаме

- Трудов договор;
- 3500 лв. стартова нетна месечна заплата;
- 30 дни платен годишен отпуск;
- Допълнителни бенефити;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Участие в различни фирмени инициативи и събития;
- Бонус за препоръчан нов служител

Информация за контакт

Телефон: +3592 8686072

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner