Специалист ПТО – може и без опит
София
длъжност на непълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Специалист ПТО – може и без опит

София длъжност на непълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Стейбъл Билд ЕООД е строително дружество със седалище и адрес на управление в град София.

Отговорности

- Осъществява комуникаци с всички участници в строителния процес – подизпълнители, доставчици, партньори и др;
- Анализира и оценява текущи системи и структури;
- Подготвя документаци за строителен надзор;
- Изготвя на справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителните обекти;
- Отчита изпълнението на производствената дейност и подготвя необходимите оперативки на данни и справки;
- Отговаря за точното и навременното изпълнение на функциите на длъжността;
- Отговаря за следенето на за навременно изготвяне на актовете по строителство
- Изготвя количествено-стойностни сметки;
- Следи и поддържа актуална информация за разходите на обекта спрямо бюджета;
- Изготвя заявки, справки, отчети и документи, свързани с цялостната дейност по изпълнение на строителния обект.
- Контролира съответствието на влаганите от строителите материали с предвидените по договор;

Изисквания и необходими умения

- Познание на нормативната база в строителството;
- Средно или висше образование в областта на строителството;
- Опит при изготвяне на количествени сметки и остойностяване на СМР;
- Kомпютърна грамотност - MS Office, Auto Cad, Building Manager;
- Познания в изготвяне и разчитане на строителната документация – чертежи, актове и протоколи по Наредба № 3 / 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Личностни качества: организираност, лоялност, висока степен на отговорност, умение за приоритизиране на задачите, умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

- Постоянен трудов договор;
- Отлични условия и среда на работа в екип от професионалисти;
- Дългосрочна заетост;
- Участие в амбициозни и мащабни проекти;
- Възможност за обучения и повишаване на квалификацията;
- Професионално развитие в стабилна и иновативна компания;
- Много добро заплащане според опита, обвързано с постигнатите резултати.

Информация за контакт

Телефон: 0897 962 774

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner