Джи Пи Груп АД
Специалист ПТО, пътни съоръжения
Костенец
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Специалист ПТО, пътни съоръжения

Костенец длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.
С цел разширяване на екипа на консорциума ДЗЗД "Щрабаг-Джи Пи Рейл" търсим да назначим за обект: НКЖИ-Лот 3- Мирово-Костенец

Отговорности


Основни изисквания:

- Висше образование, профил Строителен инженер.
- Опит на позиция специалист ПТО - минимум 3 години;
- Отлично познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР, както и технологията на ценообразуването, оферирането и отчитането им;
- Отлична компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, MS Project;
- Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация.
Изисквания и необходими умения

Отговорности и задължения:

- Изготвяне на количествени сметки и количествено-стойностни сметки;
- Проверка и контрол на качеството и количеството на изпълнените СМР към проекта;
- Актуване и отчитане - направа на сертификати и протоколи за изпълнените СМР;
- Изготвяне на справки и отчети свързани с цялостната дейност по изпълнението на инвестиционния проект;
- Участие в изготвянето на договори с подизпълнители и доставчици;
- Ежедневна комуникация с всички участници в строителния процес - инвеститори, подизпълнители, доставчици и др.
- Провеждане на инженерно-техническата кореспонденция с всички участници в строителния процес;

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:

- Трудов договор с ДЖИ ПИ ГРУП АД
- Коректно възнаграждение;
- Дългосрочна заетост;
- Осигурени фирмени и външни обучения;
- Възможност да се развивате професионално;
- Допълнителни социални придобивки.
JobTiger Banner
JobTiger Banner