Джи Пи Груп АД
над 300 служителя Кандидатстване
Специалист ПТО, високо строителство
Бургас
длъжност на пълно работно време

Специалист ПТО, високо строителство

Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.
С цел обезпечаване на нашите текущи и бъдещи проекти обявяваме свободна работна позиция за:

ПТО, високо строителство

Отговорности

- Подготовка на оферти по конкретни проектни задания – количествени сметки и чертежи
- Изготвяне на справки и отчети;
- Комуникация с всички участници в строителния процес;
- Изготвяте протоколи за приемане на извършени СМР;
- Участие в изготвянето на договори с подизпълнители и доставчици;
- Участие в подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
- Ежедневна комуникация с всички участници в строителния процес - инвеститори, подизпълнители, доставчици и др.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование – Строителство на Сгради и съоръжения или друга подходяща специалност
- Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
- Опит в изготвяне на оферти;
- Опит в изготвяне и проверка на количествени сметки и спецификации по работни проекти;
- Добри познания за използваните материали, доставчиците на материали и услуги на пазара
- Много добра компютърна грамотност;
- Умения за работа в екип;
- Отношение към детайла, коректност, отговорност и дисциплина;
- Умения за работа в кратки срокове.

Ние Ви предлагаме

Какво е нашето предложение:

- Да сте част от амбициозен и динамичен екип;
- Отлични перспективи за развитие в голяма, стабилна и бързо развиваща се компания;
- Възможност да работите по обекти с национална значимост;
- Участие във вътрешни и външни обучения;
- Дългосрочна заетост с трудов договор;
- Стимулиращо месечно възнаграждение;
- Висок стандарт на работа.
HRW 2019