ОПТИКС АД
Специалист следпродажбена грижа и сервиз
Панагюрище
длъжност на пълно работно време

Специалист следпродажбена грижа и сервиз

Панагюрище длъжност на пълно работно време

За нас

ОПТИКС АД е водещ български и европейски производител на оптични, оптико-механични и оптико-електронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение. Мисията да създаваме сигурно бъдеще ни вдъхновява да се разрастваме устойчиво и експоненциално в услуга на нашите клиенти. Именно клиентско-ориентираният подход, близката комуникация и индивидуалните решения са това, което прави ОПТИКС предпочитан партньор в повече от 45 страни в света. В ОПТИКС сигурното бъдеще започва от днес.

Отговорности

• Да изгражда дългосрочни взаимоотношения с клиенти на компанията;
• Да организира и осъществява вътрешнофирмения процес за сервизиране на изделия и системи в компанията, като дава идеи за подобряването му;
• Да получава, регистрира и обработва сервизни събития за продукти на компанията;
• Да координира получените сервизни сигнали с вътрешнофирмените партньори с производствени, логистични и продажбени функции, и да отговаря за изпълнението на сервизните задачи в указаните за това срокове;
• Да води активна комуникацията със сервизните екипи на място и да следи за изпълнението на поставените сервизни задачи;
• Да обобщава и анализира получаваните сервизни сигнали, да изготвя доклади и да води отчет на разходите по сервизните събития;
• Да изготви стратегия за развитието на сервизната дейност, спрямо обработваните дестинации;
• Да подпомага административно отговорните регионални търговци в изготвянето на необходимата документация към клиентите;
• Да изпълнява други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

Изисквания и необходими умения

• Университетска степен в сферите на инженерството, бизнес администрацията, правото или икономиката;
• 1+ години опит в сферата на следпродажбеното обслужване на клиенти или продажбите;
• Отлични комуникационни умения, самоинициативност, лоялност, отговорност, интерес за натрупване на нови знания, стремеж за постигане на резултати и кариерно развитие;
• Много добро владеене на английски език;
• Владеенето на немски или руски език се счита за предимство;
• Интерес и познания в сферата на оптика/фотография;
• Компютърна грамотност;
• Възможност за пътуване;

Ние Ви предлагаме

• Стимулиращо възнаграждение от заплата и бонуси, обвързани с постигнатите резултати;
• Покриване на транспортни или квартирни разходи;
• Обучение в сферата на продажбите и следпродажбената грижа;
• Възможност за кариерно израстване и самоинициативност;
• Допълнително здравно осигуряване, финансови стимули за поддържане на здравословен начин на живот;
Месторабота: гр. Панагюрище, Технологичен Парк ОПТИКС

Информация за контакт

Телефон: 035760729

JobTiger Banner