Blue Lynx Careers EOOD
Специалист Снабдяване - Български и Английски
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Снабдяване - Български и Английски

София длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент е международна компания, специализирана в преобразуването на електроенергия, генератори и преобразуването на възобновяема енергия.

В момента разширяват екипа си в София и търсят да наемат Специалист Снабдяване.

Отговорности

Профил на Позицията за Специалист Снабдяване
Задълженията включват, но не са ограничени до:

Планира и изпълнява поръчки за покупка в подкрепа на всички изисквания на клиентите и в съответствие с вътрешни и външни изисквания, включително законови разпоредби, когато е приложимо. Това включва работа с базата за доставки, отчитане на състоянието, проследяване на закупените артикули до склад и плащане
Работи с доставчици, ако е необходимо, за ускоряване на критични проблеми, включващи закупуване на услуги, материали, доставки или продукти
Отговаря за завършване на доставките и предотвратяване на ескалиращи проблеми, като докладва до мениджъра на проекта. Отговаря за тактическото завършване на доставката на части
Улеснява процеса на одобрение на производствените части от поставянето на поръчката до одобрението. Включва ангажиране с доставчици, операции и инженеринг за корекции, липсващи елементи, инженерни промени или други пропуски, предотвратяващи завършването на процеса, според изискванията
Разбира PPAP процеса, проактивно адресира проблеми, при които съществуват пропуски в доставчиците
Улеснява и стимулира разрешаването на отворени проблеми, смекчава проблемите и рисковете, когато е възможно или сигнализира за необходимост от подкрепа по подходящ начин
Проактивно улеснява всякакви промени, засягащи разходите и доставката, инвентара и стратегията за снабдяване на проекта
Получава актуално време за изпълнение, необходимо за подготовка на клиентски оферти (т.е. спешни клиентски потенциални поръчки, запитвания и т.н.)
Инициира и проследява всички заявки за оферти (RFQ) за закупени материали, необходими за проекти
Гарантира, че RFQ са в съответствие с изискванията за количества, имайки предвид разработка към цена (DTC), както и нуждите за прототип
Разбира и ескалира опасенията, когато има пропуски в стратегията за снабдяване и основните етапи на проекта
Предлага решения и когато е подходящо, независимо управлява очакванията на клиентите
Въвежда и поддържа подробности за офертата в подходяща бизнес система
Идентифицира и комуникира промените в разходите и факторите на разходите, които влияят върху способността за постигане на целите на разходите както с доставчика, така и с екипа по проекта
Ескалира опасенията и улеснява дискусията между екипите за разрешаване или разбиране на проблемите с разходите
Допринася за жизнен цикъл на продукта (PLC) проекти като представител на глобалната организация по снабдяване, за да осигури непрекъсната комуникация и сътрудничество с мениджъра на проекта за PLC снабдяване и проектните екипи за успешно управление на променящите се нужди на проекта и подкрепа за имплементирането и изпълнението на стратегия за снабдяване на проекта и окончателен преход към производство
Задвижва процеса на преход на частите към производство
Наблюдава изпълнението и времето, за да гарантира, че резултатите са изпълнени в PLC зададените рамки/срокове
При необходимост осъществява международни пътувания

Изисквания и необходими умения

Профил на Кандидата за Специалист Снабдяване

Отлично владеене на английски език писмено и говоримо
Бакалавърска степен, за предпочитане по търговия, икономика или инженерство
Повече от 2 години опит в сферата на снабдяване, доставки
Познава процедурите за закупуване, приложенията и практиките, основно разбиране на глобалните стратегии за снабдяване на стоки
Използва и познава Софтуер: MS Office (Outlook, Excel, Word), бизнес системи, MRP/ERP-базирани програми
Има добри организационни умения, свързани с големи и сложни масиви от данни
Работи с високо ниво на независимост, с минимален надзор
Поддържа чувството за неотложност за подкрепа на резултатите от предизвикателствата, самомотивиран
Проследява и управлява приоритети въз основа на ежедневните бизнес нужди
Притежава силно развита и ефективна писмена и устна комуникация
Силни и ефективни междуличностни умения в екипна среда

Ние Ви предлагаме

Какво Предлага Клиента

Конкурентна заплата
Допълнителни социални придобивки и допълнителна здравна застраховкa
25 дни платен годишен отпуск
Шанс да се присъедините към лидер в областта на възобновяемата енергия в Европа
Да бъдете част от ориентиран към представянето и изключително мотивиран екип
Имате възможност за изграждане на дългосрочна и стабилна кариера
Работа в международна и страхотна работна атмосфера
Блу Линкс Кариери ЕООД е регистриран посредник за Подбор на Персонал с Лиценз №: 3173/06.07.2021

Информация за контакт

Телефон: 0879 807 448

JobTiger Banner
JobTiger Banner