"Контракс-Смолян" ЕООД
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Специалист софтуерно осигуряванe
Смолян
длъжност на пълно работно време

Специалист софтуерно осигуряванe

Смолян длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Инсталиране и цялостна поддръжка на специализиран медицински софтуер.
- Провеждане на обучения, свързани с инсталирания софтуер и техническа поддръжка на съществуващите потребители.
- Извършване на консултации и техническа помощ при внедряването и експлоатацията на продуктите при клиентите.
- HelpDesk поддръжка.
- Провеждане на ежедневна комуникация с клиенти. Осигуряване висококачествено информационно обслужване, отговаряне на запитвания, предоставяне на информация, осигуряване на безпроблемна работа на програмния продукт.

За предимство се счита ако кандидатът умее да извършва следните видове дейности:

- Софтуерна и хардуерна поддръжка на компютърна техника в сервизна база: Диагностика, ремонт и поддръжка на компютърна техника, периферни и мрежови устройства; Техническо обслужване на компютърна техника и инсталиране на стандартни програмни продукти; Инсталиране и настройка на операционни системи, драйвери и програми; Отстраняване на технически проблеми в Windows базирани операционни системи; Тестване на работоспособността и установяване на технически характеристики на лаптопи, компютри, монитори и принтери; Разглобяване, почистване и профилактика на компютри и лаптопи; Диагностика и подмяна на неработещи компоненти, търсене и поръчка на части, извършване на ремонти.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование.
- Много добри технически умения.
- Познания и опит в администриране и интегриране на софтуерни системи.
- Познаване на процесите по поддръжка на персонални и преносими компютри, добри мрежови познания.
- Умение да локализира компютърните проблеми и да координира хардуерните и/или софтуерните решения.
- Отлични комуникативни умения, дипломатичност, динамичност и самоинициативност.
- Отговорност към поставените задачи.
- Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми.
- Умения за правилно разпределяне на времето и задачите.
- Способност за работа в динамична среда и спазване на крайни срокове.
- Готовност за стриктно спазване на фирмената политика.

- Свидетелство за управление на МПС, категория В.

За предимства се считат:
- Предишен опит на подобна позиция.
- Добро владеене на английски език.

Ние Ви предлагаме

- Отлични условия на работа; добра работна атмосфера.
- Работа с утвърдени на пазара продукти и търговски марки.
- Вътрешно-фирмено обучение; възможности за придобиване на нови знания и професионално развитие. Специализирани фирмени обучения и сертификации.
- Работа в динамичен екип от професионалисти.
Zaplatomer.bg