Хорайзънс България ЕООД
Специалист / Старши специалист Материално-техническо осигуряване и управление на разходите (Procurement)
София
длъжност на пълно работно време

Специалист / Старши специалист Материално-техническо осигуряване и управление на разходите (Procurement)

София длъжност на пълно работно време

За нас

Horizons е консултантска фирма с 18-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Ние предоставяме на нашите кандидати възможности, чрез които да покажат потенциала и способностите си.

В ролята си на доверен партньор на наш Клиент, водеща универсална банкова институция, с дългогодишна история, сме в търсене на

Специалист / Старши специалист Материално - техническо осигуряване и
управление на разходите (Procurement)

Отговорности

Фокус на позицията: Проучване на пазара, договаряне на условия и осъществяването на покупки в категориите IT технологии.

Предизвикателствата:
• Планиране и организиране на работата в поверените категории разходи
• Самостоятелно провеждане на прозрачни процедури при избор на доставчици
• Извършване на търговската оценка на предложенията, осигуряване качество на доставките и
услугите
• Водене на преговори с потенциални доставчици
• Идентифициране, отстраняване на несъответствия, последващ контрол в процеса на доставките
• Администриране на потенциалните оплаквания
• Съдействие и консултации на останалите отдели
• Следене за правилното прилагане на вътрешно-нормативните документи, регламентиращи
одобренията за разходи на отделните структурни звена
• Систематизиране на политиките и процедурите (на ниво институция) за контрол на качеството на
доставките
• Водене на необходимите регистри и документация, свързани с дейността на отделa
• Активно взаимодействие на локално и групово ниво относно доставките

Изисквания и необходими умения

Профилът на търсения кандидат:
• Висше икономическо или техническо образование
• Минимум 1-3 години опит на подобна позиция
• Добро познаване на нормативната уредба
• Работно ниво на английски език и отлична компютърна грамотност
• Проактивен, комуникативен, организиран, с гъвкав подход и внимание към детайла
• Ориентиран към резултати, екипен играч
• Мотивиран за нови предизвикателства и иновации

Предимството за ролята:
• Опит в сферата на покупките и снабдяването за ИТ технологии и категории
• Опит с Oracle e-Business suite, Sirion Contract Management Tool

Ние Ви предлагаме

Предложението:
• Възможност за кариерно развитие във водеща Банка
• Конкурентно възнаграждение
• Пакет от придобивки (ДЗО, застраховка „Живот“, ваучери за храна, карта за спорт на
преференциални цени, преференциални условия за банкови продукти, гъвкаво работно време и
възможност за дистанционна работа)
• Обучения, включително на ниво Група, възможност за надграждане на знания и професионални
компетенции
• Динамика и предизвикателства
• Модерна среда на работа

Изпратете ни своята актуална автобиография, в случай че се разпознавате в търсения профил и кариерната възможност е интересна за Вас.

Ще имаме възможност да се свържем само с предварително селектирани професионалисти, с които да дискутираме в детайли.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.

С изпращането на настоящата кандидатурата давам съгласието си на Хорайзънс България ООД да съхранява и използва моите лични данни за обратна връзка с мен относно позицията, за която кандидатствам и/или потенциални такива. Молим преди изпращането на настоящата кандидатурата да се запознаете с Политиката за лични данни на Хорайзънс България ООД.

С настоящото давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на посреднически услуги за кандидатстване за работа чрез Хорайзънс България.

Потвърждавам, че съм се запознал с и приемам Политиката за лични данни на Хорайзънс България ООД.

Информация за контакт

Телефон: 02 963 43 23 (112)

ITCD