EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Специалист, телекомуникации и мрежи за данни, град Смолян
Смолян
длъжност на пълно работно време

Специалист, телекомуникации и мрежи за данни, град Смолян

Смолян длъжност на пълно работно време

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топло-енергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Отговорности

• Монтаж, демонтаж, инспекция, експлоатация и поддръжка на телекомуникационни съоръжения и средства за пренос на данни - Aviat, Kenwood, TAIT.
• Монтаж на радио-релейно оборудване на височина (кули 42м.).
• Инсталиране на телемеханика в енергийни обекти – възлови станции.
• Отстраняване на аварии през и извън работно време.
• Стриктно водене на необходимата документация.
• Администриране на CISCO мрежова инфраструктура.

Изисквания и необходими умения

• Висше техническо образование.
• Минимум 1 година опит в областта на електроника и телекомуникации.
• Възможност за пътувания и многодневни командировки. Готовност за работа на височина.
• Умения за работа с Microsoft office пакет.
• Шофьорска книжка, кат.Б.
• Писмен и говорим английски език на работно ниво.
• Комуникативност, клиентоориентираност, умения за работа в екип, устойчивост на стрес.

Ние Ви предлагаме

• Работа в екип от опитни експерти в рамките на стабилна международна компания с високи стандарти.
• Възможност за професионално обогатяване и развитие.
• Атрактивен социален пакет и добри условия на труд.


Срок за кандидатстване: 03.03.2021г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутон "Кандидатстване".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx
ITCD