Специалист управление на проекти
Варна
длъжност на пълно работно време

Специалист управление на проекти

Варна длъжност на пълно работно време

За нас

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Специалист управление на строителни проекти.

Отговорности

• Координиране реализирането на проекти, съгласно установени процедури и изисквания;
• Изготвяне и обработване на административна и отчетна документация по проекти;
• Поддържане на кореспонденция с участници, партньори, други организации и институции;
• Организиране и следене на дейностите от строителните обекти;
• Обобщаване на информацията за фазите на проекта, задачите, сроковете и ресурсите;

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо или техническо образование;
• Технически познания в областта на сградите, сградните системи и инсталации (част
електро) се счита за предимство;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, Autocad;
• Владеене на английски език;
• Умения за водене на бизнес кореспонденция;
• Умения за работа в екип;
• Отлични комуникативни и презентационни умения;
• Способност за планиране и организиране на дейността;
• Отговорност, лоялност и дисциплинираност;

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Работа в млад и динамичен екип;
• Периодични обучения;
Zaplatomer.bg