Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) / National Center of Public Health and Analyses (NCPHA)
Специалист В и К и отопление в отдел „Управление и поддържане на собствеността“
София
длъжност на пълно работно време
ITCD