Кей Би Си Банк България ЕАД
Специалист в сектор Управление на АТМ&ПОС Терминали, отдел Картови операции
София
длъжност на пълно работно време

Специалист в сектор Управление на АТМ&ПОС Терминали, отдел Картови операции

София длъжност на пълно работно време

За нас

КВС Банк България е универсална търговска банка, която предлага на своите клиенти (корпоративни и физически лица) пълен спектър от финансови продукти и услуги.
КВС Банк България е част от Групата КВС в България, която обхваща 14 компании с дългогодишна история и богат опит в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг. Според данните на БНБ към март 2022 г., общата стойност на активите на компаниите превръща Групата на КВС в България в най-голямата интегрирана финансова група, обслужваща над 2.5 млн. клиенти.

Отговорности

- Обработвате документи за Търговци/ПОС терминали, създавате и поддържате досиета, координирате с офиси и други структури относно корекции и изправност при попълване на документи
- Координирате действия между свързани структури и външни доставчици на услуги (Борика, сервизна организация, куриерски служби, др.)
- Управлявате процеса по инсталиране на ПОС терминали и ремонти
- Регистрирате търговци и ПОС терминали в системите на Банката и на картовите оператори
- Участвате в дейността по мигриране на Търговци и ПОС терминали към нови системи/платформи
- Изготвяте периодични справки и статистическа информация
- Въвеждате информация в системи, бази данни, електронни регистри
- Оказвате съдействие на офиси, търговци, сервизна организация
- Участвате в проекти по изготвяне на вътрешно-нормативни документи

Изисквания и необходими умения

- Висше образование
- Добро владеене на английски език
- Компютърна грамотност (MS Office)
- Умения за работа в екип
- Аналитично мислене, отговорност, комуникативност

Ние Ви предлагаме

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Работа в екип, основан с идеята за необходимостта от поддържане на постоянна комуникация и разбиране
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Информация за контакт

Телефон: +359 2 91 985 857

JobTiger Banner
JobTiger Banner