Специалист внедряване на HR софтуер
София-град
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Специалист внедряване на HR софтуер

София-град длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Булмаг АД е дружество основано през 1991 година. Специализирано е в компютъризацията и автоматизацията на работни процеси в офиси, производствени предприятия, банки и други, като осигурява доставка на разнообразен тип компютърна техника: сървъри, персонални и професионални работни станции, портативни компютри и компютърни аксесоари. Компанията управлява и усъвършенства системи за търговия на дребно и оперативен HR софтуер. Наши клиенти са високотехнологични ИТ компании, големи банки и други търговски дружества.

Във връзка с развиването и поддържането на управляван от компанията оперативен HR софтуер, търсим да назначим: Специалист внедряване на HR софтуер.

Отговорности

• Участва в проекти по внедряване на софтуер за управление на ЧР;

• Консултира клиентите за използването на внедрени софтуерни решения;

• Анализира потребностите на клиентите и при необходимост предлага разработка и въвеждане на подобрения;

• Изготвя тестови сценарии, тества функционалности на системата и дава информация на програмистите;

• Работи в сътрудничество с всички звена и служители, които използват системата;

• Изготвя потребителска документация (инструкции, ръководства, различни форми на документи);

• Провежда обучения на потребителите за работа със системата.

Изисквания и необходими умения

Необходими компетенции за заемане на длъжността:

1. Компютърна грамотност на високо ниво.
2. Образование в областите: информационни технологии, управление на човешките ресурси, бизнес администрация, стопанско управление, икономика или опит в сферата на човешки ресурси и администриране на персонала.
3. Владеене на английски език на работно ниво.
4. Аналитично мислене и способност за самостоятелно решаване на задачи.
5. Много добри комуникационни умения, желание за работа с клиенти.


Интереси и познания, които биха се считали за предимство:

1. Опит във внедряване или използване на бизнес софтуер и системи за управление на ЧР.
2. Познания в областите на КТ, ЗЗО и КСО.

Личностни качества: Отговорност, организираност, инициативност, желание за развитие и самоусъвършенстване, способност за общуване.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за обучение и развитие в областта на работата със системи за управление на човешките ресурси.
• Възможност за самостоятелна работа.
• Възможност за работа от дома.
• Добро и стимулиращо възнаграждение.


Документи за кандидатстване:

• Автобиография;

Информация за контакт

Телефон: 0885747507

VCD