Специалист връзки с обществеността
софия
длъжност на непълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Специалист връзки с обществеността

софия длъжност на непълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

Националният литературен музей (НЛМ) е държавен културен и научен институт към Министерство на културата с национално значение в областта на опазването и представянето на културното наследство.

Отговорности

• Осъществява връзките на НЛМ със средствата за масова информация и с обществеността.
• Организира, подготвя и координира медийните и публични изяви на НЛМ;
• Поддържа в актуален вид информацията на интернет-сайта на НЛМ:
• Планира и създава текстово и визуално съдържание в социалните мрежи на различните къщи музеи към НЛМ във Facebook и провежда имейл кампании;
• Организира и/или съдейства при подготовка на мероприятия на музея и др;

Изисквания и необходими умения

•Висше образования;
•Владеене на чужд език;
•Добра компютърна грамотност;
•Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност

Информация за контакт

Телефон: 029873414

JobTiger Banner
JobTiger Banner