HRS Bulgaria
Специалист ЗБУТ – Производствен сектор
София, кв. Надежда (виж карта)
длъжност на пълно работно време

Специалист ЗБУТ – Производствен сектор

София, кв. Надежда (виж карта) длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

В HRS вярваме, че правилната работа може да промени живота на човек, а правилният човек може да промени бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа!

В момента един от нашите клиенти, който е голяма международна компания, занимаваща се с машиностроене, разраства дейността си и привлича нови клиенти. Във връзка с това търсим да назначим изключително отговорен специалист на позиция


Специалист ЗБУТКакви биха били ежедневните работни задачи за вас:


Подпомагане прилагането, поддържането и подобряването на системата за управление на здравето и безопасността, съгласно изискванията на компанията;
Управление и разработване на процеси, инструменти и практики относно рисковете за безопасността на работното място;
Контролиране спазването на вътрешните правила, касаещи здраве и безопасност на труда и извършване на вътрешни одити;
Подпомагане обучението и развитието на компетентностите на служителите в компанията в областта на здравето и безопасността;
Водене и изготвяне на документация, доклади, справки и анализи, свързани със здравето, безопасността и околната среда.


Какво Ви предлагаме:

Възможност за работа в успешна компания с утвърдени позиции на пазара;
Конкурентно възнаграждение над пазарните нива;
200 лв ваучери за храна;
Допълнително здравно осигуряване и други социални придобовки;
Стандартно работно време – Понеделник-Петък;
Грижа и отношение към благополучието на служителите;
Допълнителен годишен бонус.

Профил на успешния кандидат:

Познания в сферата на ЗБУТ и опазване на околна среда, както и приложимите; нормативни документи;
Предходен опит на сходна позиция от поне 3 години;
Владеене на английски език – ниво В1;
Умения в работата с MS Office пакет и висока компютърна грамотност;
Организационни умения и дисциплина в професионална среда;
Способност за създаване и поддържане на култура по безопасност и здраве, и опазване на околната среда.Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № №2525 от 26.04.2018 г.

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner