Старши администратор хотелска рецепция
Китен
длъжност на пълно работно време

Старши администратор хотелска рецепция

Китен длъжност на пълно работно време

За нас

4-звездният хотел „Каменец"- гр.Китен търси да назначи:
Старши администратор хотелска рецепция

Отговорности

• Органзира и контролира ежедневната дейност на Рецепция
• Следи за спазването на утвърдените стандарти и качество на обслужване;
• Приема оплаквания и ги свежда до знанието на ръководителя на отдела.
• Осъществява непрекъснат контакт с останалите отдели, с туристически представители и др.
• Контролира и отговаря за качественото изпълнение на текущите задачи на рецепционисти, изрядния им външен вид и позитивното им отношение спрямо гостите на хотела.
• Взема активно участие в процеса на посрещане, настаняване и изпращане на гостите, като осигурява висок стандарт на вежливо и компетентно обслужване по време на техния престой.
• Oтговаря за спазване на финансовата дисциплина на рецепцията, за правилното изготвяне на всички отчети, справки и счетоводни документи, проверява касовата наличност;
• Изготвя периодични справки и отчети за приходи, преминали туристи, заетост и др.;
• Eжедневно контролира документацията на рецепцията, проверява сметките на гостите;
• Eжедневно разпределя стаите на пристигащите гости според условията по договорите и специалните изисквания на гостите;
• Приема и прави резервации;
• Лично въвежда в работа новоназначения персонал, обучава и контролира.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

Изисквания и необходими умения

• Владеене на английски език;
• Компютърна грамотност;
• Умение за работа в екип;
• Представителност, комуникативност, дискретност;
• Умения за работа с хотелски софтуер е предимство;
• Организационни знания и умения.

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор;
• Много добра среда на работа;
• Фирмено обучение;
• Безплатно настаняване и храна;
• Целогодишна работа;
• Добро възнаграждение.
Zaplatomer.bg