Райфайзенбанк (България) АД
Старши дилър в отдел Междубанков пазар
София
длъжност на пълно работно време

Старши дилър в отдел Междубанков пазар

София длъжност на пълно работно време

За нас

Райфайзенбанк е подходящото място за способни и амбициозни хора, които искат да се развиват в стабилна международна организация с утвърдени правила. Високо ценим личната инициатива, идеите, конструктивното поведение и сътрудничеството. Развитието на служителите ни е стратегически приоритет и сериозна инвестиция под формата на програми за обучение, социални инициативи и тиймбилдинги.

Отговорности

- Сключвате сделки за сметка на Райфайзенбанк с валута и други финансови инструменти, при спазване на изискванията на съответните вътрешно-нормативни документи, в това число и персоналните лимити за търговия
- Съдействате, под ръководството на пряк ръководител за развитието на стратегиите за управление на търговските портфейли на Райфайзенбанк
- Изготвяте анализи и доклади, свързани с пазарите на финансови инструменти
- Участвате в процеса по развиване и поддържане на мрежата от пазарни контакти на Райфайзенбанк

Изисквания и необходими умения

- Висше икономическо образование и професионална подготовка в областта на капиталовите пазари
- Притежавате опит в търговията с финансови инструменти и управление на портфейл/и
- Професионален опит в банкова или финансова институция над 2 (две) години
- Интерес към пазарите на финансови инструменти
- Много добро владеене на писмен и говорим английски език
- Добри компютърни умения (MS Office – Word, Excel, PowerPoint)
- Отлична култура на поведение и конфиденциалност, съчетани с оперативност, организираност и способност за работа в екип
- Отлични комуникативни способности, аналитично мислене и предприемчивост

Ние Ви предлагаме

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Информация за контакт

Телефон: +359 2 91 985 857

ITCD