Пощенска банка / Юробанк България АД
Старши експерт продуктово развитие – застрахователни и небанкови финансови продукти
София
длъжност на пълно работно време

Старши експерт продуктово развитие – застрахователни и небанкови финансови продукти

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията
Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:
Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.
Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.
За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.
Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!
Пощенска банка е точното място за ТЕБ!
Основни отговорности, свързани с позицията са:

· Отговаря за разработването и въвеждането в действие на нови застрахователни и други небанкови продукти за физически лица (пенсионни продукти, граждански трезор и др.) с цел позициониране на Банката като лидер и иноватор на пазара;

· Участва и съдейства в разработката и правилното имплементиране на стратегия за продажба на застрахователни и други небанкови продукти (пенсионни продукти, граждански трезор и др.) за физически лица през различни продажбени канали, в т.ч. дигитални;

· Координира и участва във всички процеси, свързани с маркетинговите дейности, касаещи съответните продукти;

· Участва в подготовката на годишната стратегия и бюджета на отдела;

· Отговаря за създаването на процеси и функционалности за продажба на съответните продукти от разстояние;

· Координира процесите по имплементиране на нови продукти и услуги с отговорните отдели в Банката и компаниите партньори на Банката;

· Подготвя бизнес спецификации за създаване на нови продукти и функционалности, и участва в провеждането на тестове;

· Следи за пазарните тенденции по повод нови продукти, търсене и предлагане на различни продукти, услуги, функционалности и дигитални процеси; Следи за актуалните ценови условия на конкурентите;

· Работи за постоянно подобряване на съществуващите продукти и процеси, като идентифицира възможности за подобрение, в т.ч. тяхното автоматизиране и дигитализиране;

· Участва в подготовката и провеждането на програми за обучение; Координира и участва в създаване и актуализиране на материали за тях.
Изисквания за позицията са:

• Висше образование с икономическа насоченост;

• Минимум една година опит в банковата сфера;

• Познаване на пазара на застрахователни, пенсионни и банкови продукти ;

• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;

• Отлична компютърна грамотност, комуникационни и презентационни умения.
Нашето предложение е:

• Предизвикателна позиция в международна банка;

• Възможност за дългосрочна кариера;

• Професионално развитие.
Моля изпратете мотивационно писмо, подробна автобиография на български или английски език и актуална снимка.
Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner