Университет за Национално и Световно Стопанство
more than 300 служителя
Старши експерт в Център за Компютърни Иновативни Системи
София
full-time
Between 500 and 1000 bgn
ITCD