Апойнт Партнърс
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Старши счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Старши счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

A-point Partners е консултантска фирма, специализирана в подбор, обучение и развитие на персонал и управление на проекти в областта на човешките ресурси. Компанията комбинира ефективността на класическия подход, гъвкави практики и директния контакт при подбор, обучение и управлението на проекти в областта на човешките ресурси.

A-point Partners е с лиценз № 2493 валиден от 29.03.2018

Отговорности

• Ръководи и организира счетоводната отчетност, подпомага изготвянето на годишен и периодичен финансово-счетоводен отчет, инвентаризация и др
• Подпомага дейността на Главен счетоводител и го замества при негово отсъствие;
• Разпределя, проверява и контролира цялостното осчетоводяване на дружеството
• Изготвя отчети за ръководството;
• Участва в счетоводното и данъчно приключване;
• Изготвя междинни и годишни финансови отчети;
• Изготвя ДДС декларации, задължителни отчетни регистри и документи по българското законодателство;
• Изготвя данъчни декларации;
• Участие в проверки и ревизии от контролни оргари;
• Отговаря за навременно плащане на данъчни задължения и комуникация с държавни органи-подаване на необходимите документи и представляване на Работодателя.

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо образование;
• 3-4 години опит на релевантна позиция;
• Отлично познаване и прилагане на счетоводните стандарти и принципи
• Отлично владеене на MS Office пакет (Excel)
• Опит със счетоводен софтуер Бизнес Навигатор се счита за предимство;
• Умения за работа в екип в динамична среда.
• Познаване на данъчното и осигурително законодателство и прилагането му към счетоводните стандарти;
• Предимство – владеене на английски език;
Zaplatomer.bg