Старши Счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Старши Счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

Dynamic Talent Management е бързоразвиваща се компания със специален фокус върху аутсорснатия HR. Нашият стремеж е да намерим и удовлетворим както желанието на нашите клиенти, така и да подкрепим Вас като кандидати в адаптацията и развитието Ви на работното място.
За наш клиент, компания в сферата на счетоводните услуги, търсим добре организиран и отдаден счетоводител, който да се присъедини към техния екип.

Ако Ви привлича идеята за работа в малък и сплотен екип, където ще бъдете подкрепени в развитието си като професионалист, то тази позиция е точно за Вас.

Отговорности

Отговорности за позицията:
Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
Опит при осчетоводяване на първичните счетоводни документи в различни бизнес отрасли – ел. магазин; продажба на стоки, строителство, услуги и др.
Осчетоводяване информацията по различни счетоводни сметки – разходи, приходи, данъци, такси, банка, осигуровки, изписване на стока от склад; завеждане на ДМА и др.;
Съставяне и подаване месечни СД по ЗДДС;
Участие в месечното и годишното приключване – подготвка на счетоводните записи във фирмите за приключване; попълване на отчети в НСИ и Декларации в НАП;
Изготвяне на справки и отчети, изисквани от ръководството, вкл. ОПР и Баланс за целите на банките и лизинговите компании.
Публикуване на финансови отчети в Търговския регистър;
Попълване и подаване отчетна информация в БНБ.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидата:
Опит - минимум 3 години като счетоводител;
Висше икономическо образование;
Отлична компютърна грамотност – работа със счетоводни програми - Ajur L, Microinvest (+Sendera като разширение);
Опит в изготвянето и подаването на документи по данъчни проверки;
Познания на данъчните закони.

Необходими умения и качества:
Позитивно отношение и работа в екип;
Комуникативност, отговорност и лоялност;
Желание за развитие и придобиване на знания;
Високо ниво на организираност, аналитичност и дисциплина;
Енергичност, гъвкавост и фокус върху работния процес;
Ориентираност към резултатите и успеха.

Ние Ви предлагаме

Компанията ще предостави:
Отлични условия и коректност;
Атрактивно стартово възнаграждение;
Ваучери за храна в размер на 200 лв;
Бонуси според случая;
Възможности за допълнителни обучения и развитие;
Приятна работна атмосфера в сплотен екип от професионалисти;
Удобна централна локация.

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете ни Вашето актуално CV със снимка, заедно с описани изпълняваните от Вас счетоводни ангажименти.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Компанията притежава Лиценз за посредническа дейност по наемане на персонал, издаден от Министерство на труда и социалната политика №3417/13.10.2022
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner