EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант, административни услуги на либерализиран пазар
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажант, административни услуги на либерализиран пазар

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Отговорности

- Запознаване с целите и задачите на отдела и екипа;
- Запознаване със структурата на електро-енергийния пазар;
- Запознаване с нормативната уредба свързана с либерализирания пазар;
- Подпомагане на екипа при изпълнение на административните процедури по:

- Контрол/промяна на мощността на клиенти
- Прекъсване и възстановяване на преноса по искане на доставчик
- Администриране на ВЕИ производители на либерализиран и регулиран пазар

Изисквания и необходими умения

III или по-горен курс бакалавър или магистър;
Техническо образование е предимство;
Отлично боравене с компютър и “Microsoft Office” пакет;
Английски или немски език е предимство.

Ние Ви предлагаме

- Възнаграждение, трудов договор и осигуровки;
- Развитие на уменията чрез реални задачи и проекти;
- Индивидуална програма и личен ментор;
- Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от професионалисти;
- Въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа;
- Ползване на платен отпуск, пропорционално на отработеното време.

А когато лятото свърши... може да получите предложение за дългосрочен ангажимент в EVN, за да продължите своето развитие!

Продължителност на стажа: 3 месеца /1 юли - 30 септември 2022/

Срок за кандидатстване: 31.05.2022г.

Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси, постижения и планове за развитие, като използвате бутона "Кандидатствай".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD Banner
JobTiger Banner