EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант, Дистанционно отчитане
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажант, Дистанционно отчитане

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Отговорности

- Запознаване с целите и задачите на отдела;
- Обучение за работа със система за дистанционно отчитане /СДО/ Домакинства;
- Изпълнение на задачи по управление на СДО Домакинства - контрол на работата на СДО;
- Изготвяне на балансови анализи и анализи за манипулации.

Изисквания и необходими умения

- III или по-горен курс бакалавър, респ. втори курс магистър;
- Специалност: Енергетика, Електроснабдяване, Електротехника, Автоматизация; Електроника;
- Умения за работа с компютър и “MS Office” пакет;
- Владеене на английски или немски език е предимство.

Ние Ви предлагаме

- Възнаграждение, трудов договор и осигуровки;
- Развитие на уменията чрез реални задачи и проекти;
- Индивидуална програма и личен ментор;
- Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от професионалисти;
- Въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа;
- Ползване на платен отпуск, пропорционално на отработеното време.

А когато лятото свърши... може да получите предложение за дългосрочен ангажимент в EVN, за да продължите своето развитие!

Продължителност на стажа: 3 месеца /1 юли - 30 септември 2022/

Срок за кандидатстване: 31.05.2022г.

Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси, постижения и планове за развитие, като използвате бутона "Кандидатствай".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD Banner
JobTiger Banner