EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант-електроинженер, Асет планиране
Пловдив
стаж на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Стажант-електроинженер, Асет планиране

Пловдив стаж на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея при нас ще имате възможност да усвоите ценни знания и да придобиете практически умения и полезен опит в международна фирма в сектор енергетика.

Отговорности

- Участвате в процеса по присъединяване на клиенти и производители на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа
- Съдействате при съгласуване на количествено-стойностни сметки, ситуации, трасета, и др. при изграждането на елементи от мрежата
- Подпомагате екипа при изготвяне, актуализация и изчертаване на концепции за развитие на мрежата
- Включвате се в планирането и изготвянето на инвестиционни проекти, изчисления и анализи за гарантиране на необходимия мрежов капацитет

Изисквания и необходими умения

- Студент III-ти или IV-ти курс в електротехническа специалност
- Познания, свързани с продуктите от MS Office пакет и CAD приложения
- Готовност за работа със специализиран софтуер за мрежови изчисления и анализи
- Внимание към детайлите, аналитично мислене, комуникативност и нагласа за работа в екип

Ние Ви предлагаме

- Да придобивате ценен опит и давате смисъл на своето лято с работа по реални задачи и проекти
- Да общувате с доказани експерти в бизнеса и трупате реални професионални знания и умения
- Да работите по ясен индивидуален план с подкрепата на личен ментор за целия период на стажа
- Да преминавате през специалното ни въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа

В допълнение на всичко това:
- Ще получавате месечно възнаграждение за труда си – 1200 лв. брутна заплата и още 80 лв. под формата на ваучери за храна
- Ще имате възможност да ползвате отпуск, пропорционално на отработеното време
- Продължителност на стажа: 3 месеца (1 юли - 30 септември 2024) с възможност за гъвкаво договаряне на продължителността

Ако искате да дадете сериозен старт на своето професионално развитие, изпратете ни през бутона "Кандидатствай" автобиография и кратко мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси и планове за развитие.

Побързайте да изпратите своите документи и да не изпуснете възможността, тъй като позицията е отворена за кандидатстване до края на април или до запълването й!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner