EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант-електромонтьор в Клиентски енергоцентър
Кърджали
стаж на пълно работно време

Стажант-електромонтьор в Клиентски енергоцентър

Кърджали стаж на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея при нас ще имате възможност да усвоите ценни знания и да придобиете практически умения и полезен опит в международна фирма в сектор енергетика.

Отговорности

- Участие в основните дейности в клиентските енергоцентрове - нови присъединявания, обслужване на клиенти и поддържане на електросъоръжения;
- Придобиване на практически познания за основните принципи на електроразпределителната мрежа;
- Включване при реализацията на инвестиционно-ремонтната програма;
- Изпълнение на административни дейности;
- Работа с приложен софтуер (CAD и други).

В края на стажа с помощта на вашия ментор ще имате възможност да разработите една от следните теми:
- Схема и макет на силова и осветителна инсталация на трафопост.
- Схема и макет на стълбищно осветление.
- Направа на кабелна муфа или крайна кабелна глава НН.

Изисквания и необходими умения

- Завършено средно електротехническо образование или студент в електротехническа специалност;
- Умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint) и CAD-програми;
- Умения за комуникация и нагласа за работа в екип;
- Инициативност и желание за учене и развитие.

Ние Ви предлагаме

- Да придобиете ценен опит и да дадете смисъл на своето лято с работа по реални задачи и проекти
- Да общувате с доказани експерти в бизнеса и трупате реални професионални знания и умения
- Да работите по ясен индивидуален план с подкрепата на личен ментор за целия период на стажа
- Да преминете през специалното ни въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа

В допълнение на всичко това:
- Ще получавате месечно възнаграждение за труда си – 1200 лв. брутна заплата и още 80 лв. под формата на ваучери за храна
Ще имате възможност да ползвате отпуск, пропорционално на отработеното време
Продължителност на стажа: 3 месеца (1 юли - 30 септември 2024) с възможност за гъвкаво договаряне на продължителността

Начин на кандидатстване:
Ако искате да дадете сериозен старт на своето професионално развитие, изпратете ни през бутона "Кандидатствай" автобиография и кратко мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси и планове за развитие.

Срок за кандидатстване:
Побързайте да изпратите своите документи и да не изпуснете възможността, тъй като позицията е отворена за кандидатстване до 30.04.2024 или до запълването й!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG.

Във фокуса на нашата дейност е грижата към клиента, създаването на проекти с обществена значимост, отговорното отношение към природата и нейните ресурси.

Изпълнението на тези цели е възможно само с подготвени и мотивирани професионалисти и сплотени екипи. Затова като работодател изграждаме сигурна и безопасна среда, в която нашите сътрудници да се развиват, да учат, да намират смисъл и удовлетворение в своята работа.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.
https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

Zaplatomer Banner