EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант-електромонтьор в Клиентски енергоцентър
Харманли
стаж на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner