Монди Стамболийски ЕАД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант Качествен контрол
гр. Стамболийски
стаж на пълно работно време

Стажант Качествен контрол

гр. Стамболийски стаж на пълно работно време

За нас

Индивидуалната стажантска програма на “Монди Стамболийски” ЕАД дава възможност на млади и мотивирани хора да придобият практически умения и професионална увереност, да проверят своята мотивация, интереси и цели по отношение на областта, която са избрали за своя професионална реализация, да се докоснат до съвременни практики, да се запознаят с фирмената дейност и организационната култура на една международна бързоразвиваща се група.

Монди Стамболийски ЕАД е част от интегриран бизнес модел – от суровината до крайния продукт - хартия и опаковки, който създава синергии по цялата верига за доставка. Предприятието е напълно интегрирано целулозно-хартиено производство.

Отговорности

И ако имате желание:
- да работите в лабораторна среда;
- да се запознаете на практика с бизнеса;
- да учите от най-добрите професионалисти в бранша;
- да придобиете ценни знания в областта на производството;
- да се докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа.

Изисквания и необходими умения

Ако Вие сте студент след трети курс от специалност в сферата на химията;

Ако Вие:
- владеете добре английски език;
- имате задълбочени теоретични познания по специалността;
- притежавате много добра компютърна грамотност;
- сте мотивирани да учите и развивате своите знания, умения и потенциал.
Zaplatomer.bg