EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант, Краткосочни прогнози
Пловдив
стаж на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Стажант, Краткосочни прогнози

Пловдив стаж на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея при нас ще имате възможност да усвоите ценни знания и да придобиете практически умения и полезен опит в международна фирма в сектор енергетика.

Отговорности

- Запознаване с дейността на дружествата от групата ЕВН и дейностите и методиките за прогнозиране.
- Участие в разработване на модели за прогнозиране на потреблението на крайните клиенти, отчитайки ефекта на фотоволтаичните инсталации за собствено потребление.
- Участие в изготвяне на прогнози за потребление и производство на ел. енергия.
- Участие в дейностите по контрол на входящ и изходящ поток с данни.
- Изготвяне на анализ на точността на прогнозите.

Изисквания и необходими умения

- Студент в 3 или 4 курс на обучение (или учащ в магистърска степен) в специалности от областите математика, статистика, обработка на данни, икономика, финанси.
- Опит с обработка на данни/статистически приложения/приложения за моделиране на данни е предимство.
- Добро владеене на английски език.
- Инициативност и желание за учене и развитие.
Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.

Ние Ви предлагаме

- Да придобиете ценен опит и дадете смисъл на своето лято с работа по реални задачи и проекти.
- Да общувате с доказани експерти в бизнеса и трупате реални професионални знания и умения.
- Да работите по ясен индивидуален план с подкрепата на личен ментор за целия период на стажа.
- Да преминете през специалното ни въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа.

В допълнение на всичко това:

- Ще получавате месечно възнаграждение за труда си – 1200 лв. брутна заплата и още 80 лв. под формата на ваучери за храна.
- Ще имате възможност да ползвате отпуск, пропорционално на отработеното време.
- Продължителност на стажа: 3 месеца (1 юли - 30 септември 2024) с възможност за гъвкаво договаряне на продължителността.

Ако искате да дадете сериозен старт на своето професионално развитие, изпратете ни автобиография и кратко мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси и планове за развитие.

Побързайте да изпратите своите документи и да не изпуснете възможността, тъй като позицията е отворена за кандидатстване до края на април или до запълването й!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner