Хитачи Енерджи България ЕООД
Стажант - "Монтьор, изпитване на електросъоръжения"
Севлиево
стаж на пълно работно време
JobTiger Banner