Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Наблюдение и Конфигуриране на мрежата и услугите, NOC - София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Наблюдение и Конфигуриране на мрежата и услугите, NOC - София

София стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Начало на стажа: юни/ юли 2021 г.
Продължителност: 3 месеца

Готов ли си да надникнеш в света на бизнесa? Нашите стажове превръщат днешните студенти в утрешните лидери. Как става това? Чрез реални проекти, разнообразни програми за обучение и индивидуални ментори. Освен това ще се свържеш с мрежа от връстници, също толкова мотивирани като теб. Стажантската ни програма е създадена, за да ти даде правилният тласък към твоята кариера.

Ако искаш да надградиш знанията си, докато:
• Работиш със специализираните системи за наблюдение на мрежата на VIVACOM;
• Идентифицираш и обработваш събития, регистрираш заявки в системите за повреди и следиш процеса до окончателното решение на проблема;
• Активно комуникираш с другите отдели в структурата;
• Изготвяш седмични справки на база регистрираните инциденти в мрежата;
• Правиш проверка и коригираш, където е необходимо, описанията на инфраструктурните портове и услуги в преносната мрежа на VIVACOM във връзка с проект модернизиране на мобилната мрежа 4G/LTE и стъпка към 5G;
• Поддържаш актуалнабаза даннии топологии следмиграции.

Ти си:
• Завършил 3-ти курс, специалности Телекомуникация/Комуникационна техника и технологии;
• С интерес в сферата на съвременните телекомуникационни мрежи и услуги;
• С отлични умения за работа с MS Office;
• С добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Способен и с желание за работа в динамична среда.

Ние ти предлагаме:
• Стаж на трудов договор;
• Конкурентно възнаграждение;
• Разнообразни допълнителни придобивки;
• Участие в доброволческа инициатива, състезания, игри и други изненади.

Ще се радваме да се срещнем с Вас!
Ако разпознаваш себе си в нашето предложение и искаш да станеш част от успешния екип на VIVACOM изпрати автобиография, като натиснеш бутон „Кандидатствай“ не по-късно от 30 април 2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.

ITCD