Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Планиране на MAN мрежа - гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Планиране на MAN мрежа - гр. София

София стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Начало на стажа: юни/юли 2021 г.
Продължителност: 3 месеца

Готов ли си да надникнеш в света на бизнеса? Нашите стажове превръщат днешните студенти в утрешните лидери. Как става това? Чрез реални проекти, разнообразни програми за обучение и индивидуални ментори. Освен това ще се свържеш с мрежа от връстници, също толкова мотивирани като теб. Стажантската ни програма е създадена, за да ти даде правилният тласък към твоята кариера.

Ако искаш да надградиш знанията си, докато:

• Участваш в дейности, свързани с разширение и оптимизиране на мрежата;
• Изготвяш мрежови топологии;
• Изготвяш процедури, свързани с развитието на мрежата;
• Извършваш анализ и предлагаш корективни действия за възникнали в мрежата проблеми;
• Издаваш заявки за хардуерни или софтуерни промени по мрежата;
• Изготвяш отчети за ключови параметри на IP/MPLS MAN мрежата на VIVACOM;
• Участваш във функционални тестове на мрежово оборудване с цел потвърждаване приложимостта му в мрежите на VIVACOM;
• Подпомагаш процеса по автоматизация на събирането на данни и анализ на IP/Ethernet услугите в MAN.

Ти си:

• Завършил минимум 2-ри курс, специалност Телекомуникации, Компютърни системи и технологии, Информационни технологии;
• С базови знания по IP мрежи;
• С познания по програмни езици и бази данни – счита се за предимство;
• С отлични компютърни умения - MS Office;
• С отлично ниво на владеене на английски език;
• Комуникативен, организиран и отговорен.

Ние ти предлагаме:

• Стаж на трудов договор;
• Конкурентно възнаграждение;
• Разнообразни допълнителни придобивки;
• Участие в доброволческа инициатива, състезания, игри и други изненади.

Ще се радваме да се срещнем с теб!

Ако разпознаваш себе си в нашето предложение и искаш да станеш част от успешния екип на VIVACOM, изпрати автобиография и мотивационно писмо като натиснеш бутон „Кандидатствай“ не по-късно от 30 април 2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.

ITCD