EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант Правни и корпоративни въпроси
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажант Правни и корпоративни въпроси

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Продължителност на стажа: юли, август и септември

Отговорности

• Запознаване с нормативната уредба, регулираща дей-ността на дружествата от групата EVN България
• Участие в дейността по събиране на просрочени задължения по реда на заповедното производство
• Подпомагане процеса по образуване на изпълнителни дела и осъществяване на изпълнително производство
• Сътрудничество при изпълнение на задачи, свързани с общия исков процес
• Запознаване с документите, свързани с търговската регистрация на дружествата и с методиката на менажиране на договорите в рамките на групата

Изисквания и необходими умения

• Студент в III или по-горен курс в специалност Право
• Компютърна грамотност и умение за работа с MS Office пакет
• Познаване на правно-информационни системи
• Английски език на добро ниво е предимство
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип


Срок за кандидатстване: 25.04.2021 г.

Начин за кандидатстване: Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на български и/или на английски език, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.

Ние Ви предлагаме

• Индивидуална програма и специално обучен ментор
• Развитие на уменията ти чрез реални задачи и проекти
• Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от изградени професионалисти
• Трудов договор и осигуровки
• Въвеждащо обучение, за да се запознаеш с EVN, нашата култура и организация на работа

Очакваме вашите документи на имейл: internship@evn.bg

Моля, посочете референтния номер (Ref.No.) на позицията, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
ITCD