Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Реализация на проекти – Мобилни и Фиксирани мрежи - гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Реализация на проекти – Мобилни и Фиксирани мрежи - гр. София

София стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Начало на стажа: юни/юли 2021 г.
Продължителност: 3 месеца

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Архитектура, планиране и изграждане на мрежата ние търсим мотивиран и креативен кандидат, който да заеме позиция Стажант Реализация на проекти – Мобилни и Фиксирани мрежи.

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Участва в проверка на документация по проекти, изготвени от външни подизпълнители;
• Организира и участва в проучвания за нови обекти;
• Участва в дейности, отнасящи се до изпълнението и одобрението с цел приемане на изградени обекти;
• Осигурява достъп до технологичните помещения и канална мрежа на VIVACOM;
• Поддържа база данни на реализираните обекти, изготвя справки и отчети.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
• Завършен 3-ти курс, специалности Телекомуникация, Комуникационна техника и технологии;
• Умения за работа с нормативни документи;
• Много добри умения за работа с MS Office;
• Умения за разчитане на чертежи с помощта на Аuto Cad;
• Добро ниво на английски език;
• Организираност и отговорност към поставените задачи;
• Умения за работа в екип.

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България;
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията;
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение;
• Разнообразни допълнителни придобивки.

Начин на кандидатстване:
Ако разпознаваш себе си в нашето предложение и искаш да станеш част от успешния екип на VIVACOM изпрати автобиография, като натиснеш бутон „Кандидатствай“ не по-късно от 30 април 2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.

ITCD