Стажант репортер в дирекция „Икономика“
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Стажант репортер в дирекция „Икономика“

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Българската телеграфна агенция (БТА) е национален независим информационен институт на Република България. Екипът журналисти в БТА проследява събитията в развитие, в текст, образ и звук.

Отговорности

Репортерът в дирекция „Икономика":
- следи събитията и новините в ресорите, за които отговаря, и пише за тях информации, репортажи, интервюта за емисиите на БТА
- поддържа задълбочени познания в ресорите, за които отговаря
- отразява икономически събития в България (основно в София)
- издирва новини в ресорите, които отразява, от официални източници, включително от прессъобщения
- подготвя информации, включително, при необходимост, и извън ресорите, за които отговаря
- има възможност за участие в работата за подемисия "Световна икономика" чрез превод от английски/френски на текстове от световните информационни агенции и на аналитични материали
- работи на ненормиран, осем часов работен ден, а при необходимост и на четири часа

Изисквания и необходими умения

Висше образование (бакалавър) или студенти в последната година от своето обучение
Отлично владеене на книжовен български език; много добро владеене на английски или френски език
Работа с MS Office, работа със социални мрежи
Оперативност
Отговорност;
Съобразителност
Бързина
Комуникативни умения, инициативност, умение за работа в екип

Ние Ви предлагаме

Постоянен трудов договор след първоначален доброволчески стаж от 120 часа и при показани качества се преминава изпитателен срок от 6 месеца
Възможност за развитие на престижна позиция в иновативна и динамична среда
Възможност за развиване на контакти
Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Подкрепяща работна среда с високи професионални стандарти
Съвременна техника
Zaplatomer Banner