EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант Управление на сградния фонд
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Стажант Управление на сградния фонд

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея при нас ще имате възможност да усвоите ценни знания и да придобиете практически умения и полезен опит в международна фирма в ютилити сектора.

Отговорности

- Участие в поддържане на актуални данни за собствеността на сградите, създаване на електронен архив и подредба на досиета на имоти;
- Участие в контрола и изпълнението на заявки от дейността на екипа по поддръжка и администрация на използваните сгради и съоръжения към прилежащия сграден фонд;
- Участие в организация на офисните помещения;
- Организация за продажба и отдаване под наем на имоти, собственост на ЕВН;
- Подготовка и обслужване на договори за наем на недвижими имоти за нуждите на ЕВН.

Изисквания и необходими умения

- Студент в последен курс със специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране или Индустриален мениджмънт;
- Умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint) и AutoCad;
- Умения за комуникация и нагласа за работа в екип;
- Организираност и желание за учене и развитие.

Ние Ви предлагаме

- Дайте смисъл на своето лято с работа по значими и реални задачи и проекти.
- Общувайте с доказани експерти в бизнеса и трупайте реален професионален опит.
- Работете по ясен индивидуален план със задачи с подкрепата от личен ментор за целия период на стажа.
- Преминете през специалното ни въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа.

В допълнение на всичко това:

- Ще получавате месечно възнаграждение за труда си – 1000 лв брутна заплата и още 80 лв под формата на ваучери за храна.
- Ще имате възможност да ползвате отпуск, пропорционално на отработеното време.
- Продължителност на стажа: 3 месеца (1 юли - 30 септември 2023) с възможност за гъвкаво договаряне на продължителността.

Ако искате да дадете сериозен старт на своето професионално развитие, изпратете ни през бутона "Кандидатствай" автобиография и кратко мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси и планове за развитие.

Побързайте да изпратите своите документи и да не изпуснете възможността, тъй като позицията е отворена за кандидатстване до края на април или до запълването й!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx
JobTiger Banner
JobTiger Banner