АББ България ЕООД
над 300 служителя
Стажант в отдел „Продукти за електроснабдяване средно напрежение“
Стряма
стаж на пълно работно време
Careerdays.bg